تایید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵ در زمینه کابل وایر شمع و وایر شمع خودرو

هشتمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال 1397 در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار گردید . در این جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه شرکت معیار گستر سیراف بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای  آزمایشگاه در زمینه وایر شمع  خودرو و کابل وایر شمع مورد موافقت قرار گرفت.