همایش آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون کشور برگزار شد+تصاویر

همایش آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون کشور با حضور معاون نظارت بر اجرای استاندارد، برخی از مدیران کل ستادی و استانی و جمعی از اعضای انجمن آزمایشگاههای کشور صبح امروز در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.

وحید مرندی مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد در همایش آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون کشور که صبح امروز در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد با اشاره به اهمیت تشکیل انجمن آزمایشگاههای همکار و عضویت آزمایشگاهها در این انجمن گفت: سازمان ملی استاندارد ایران در آینده نزدیک فقط از طریق آزمایشگاههای عضو انجمن آزمایشگاههای همکار، آزمون نمونه ها را انجام می دهد.

وی بر افزایش سطح توانمندی و بهبود عملکرد آزمایشگاههای عضو انجمن تاکید کرد و افزود: آزمایشگاههای جدید، به شرط  اخذ گواهی ۱۷۰۲۵ تایید صلاحیت خواهند شد و آزمایشگاههای موجود نیز در بازه زمانی تعیین شده، باید این گواهی را نیز دریافت کنند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد بر افزایش سطح توانمندی آزمایشگاههای همکار تاکید کرد و گفت: با دریافت گواهی استاندارد ۱۷۰۲۵ سطح خدمات آزمایشگاههای همکار علاوه بر داخل کشور در سطح بین المللی نیز افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به وجود بیش از ۲۱۰۰ آزمایشگاه همکار در سطح کشور بر ساماندهی آزمایشگاهها تاکید کرد و اظهار داشت: تجمیع آزمایشگاههای کشور در قالب یک انجمن و تشکل علاوه بر ایجاد هم افزایی باعث می شود تا این صنف بتوانند خواسته های خود را پیگیر باشند.

مرندی مقدم در جمع اعضای انجمن آزمایشگاههای کشور با بیان اینکه  آزمایشگاههای همکار مورد اعتماد سازمان ملی استاندارد ایران هستند، خاطرنشان کرد: درنظرداریم انجام بازرسی و کنترل آزمایشگاهها را به  شما واگذار کنیم  چرا که آسیب ناشی از بروز هر تخلفی به کل اعضای انجمن برمی گردد.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد از تشکیل انجمن شرکت های بازرسی در آینده نزدیک خبر داد.

در این همایش ، ویدا سینا، رییس هیات مدیره انجمن های آزمون و کالیبراسیون با اشاره به تاریخچه تشکیل  انجمن، به بیان سیاستها و برنامه های این انجمن در آینده پرداخت.

در ادامه این همایش ، نخستین مجمع عمومی کشوری آزمایشگاههای همکار برگزار شد.