تایید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵ در زمینه شمع خودرو ، چرم مصنوعی،کفش،دستکش

هفتمین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال جاری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار گردید . در این جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه شرکت معیار گستر سیراف بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای  آزمایشگاه در زمینه شمع خودرو ، کفش ، چرم مصنوعی، دستکش مورد موافقت قرار گرفت.