آزمایشگاه کفپوش

آزمایشگاه کفپوش شرکت معیار گستر سیراف فعالیت خودر را از سال ۱۳۹۱ با اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران آغاز نموده است .دامنه فعالیت آزمایشگاه شامل :

  •  آزمون انواع کفپوش PVC

معرفی متخصصان آزمایشگاه کفپوش

مدیر فنی : شقایق راهنورد

کارشناس : فاطمه رغبت