آزمایشگاه چرم مصنوعی

شرکت معیار گستر سیراف در سال ۹۱ موفق به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه چرم مصنوعی شد و در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شد. این شرکت فعالیت خود را در زمینه های زیر دنبال می کند :

  • آزمون  چرم مصنوعی

متخصصان آزمایشگاه چرم مصنوعی

مدیر فنی : شقایق راه نورد

کارشناس : فاطمه رغبت