آزمایشگاه وایر شمع

این شرکت از سال ۱۳۹۴  به عنوان اولین آزمایشگاه تخصصی آزمون انواع وایر شمع خودرو در جنوب کشور فعالیت خود را آغاز نموده ، مدت زمان مورد نیاز انجام آزمون انواع وایر شمع ۷ روز می باشد.

معرفی متخصصان آزمایشگاه شمع شرکت معیار گستر سیراف:

  •  کارشناس : سیده فاطمه موسوی
  • کارشناس : محمد دهقانی
  • مدیرفنی : علیرضا دهقانی

 

  ۲۰۱۶۰۶۱۲_۱۴۴۲۳۵۲۰۱۶۰۶۱۲_۱۴۴۲۲۳