آزمایشگاه شمع خودرو

این شرکت از سال ۱۳۹۰  به عنوان اولین آزمایشگاه تخصصی آزمون انواع شمع های خودرو های کاربراتی و انژکتوری که شامل انواع شمع های تک زمانه ای ، دو زمانه ای ، سه زمانه ای و چهار زمانه ای است  در جنوب کشور فعالیت خود را آغاز نموده ، مدت زمان مورد نیاز در آزمون انواع شمع های مقاومتی ۷۲ ساعت و شمع های غیر مقاومتی ۴۸ ساعت می باشد.

معرفی متخصصان آزمایشگاه شمع شرکت معیار گستر سیراف:

  •  مدیر فنی : علیرضا دهقانی              
  • کارشناس : سیده فاطمه موسوی
  • کارشناس : محمد دهقانی

 

sham.jpg   IMG-20141102-WA0003 IMG-20141102-WA0010