آزمایشگاه دستکش

آزمایشگاه دستکش شرکت معیار گستر سیراف فعالیت خودر را از سال ۱۳۹۱با اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران آغاز نموده است . و در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید. دامنه فعالیت آزمایشگاه شامل :

  • آزمون انواع دستکش های چرمی
  • آزمون انواع دستکش های آتش نشانی
  • آزمون انواع دستکش های جوشکاری

معرفی متخصصان آزمایشگاه دستکش

مدیر فنی : شقایق راه نورد

کارشناس : فاطمه رغبت