آزمایشگاه بوستر ترمز

این شرکت از سال  1396 به عنوان اولین آزمایشگاه تخصصی آزمون انواع بوستر ترمز خودرو در جنوب کشور فعالیت خود را آغاز نموده ، مدت زمان مورد نیاز انجام آزمون بوستر ترمز ۲۳ روز می باشد.

معرفی متخصصان آزمایشگاه بوستر ترمز شرکت معیار گستر سیراف:

  •  کارشناس : سیده فاطمه موسوی
  • مدیرفنی : محمد دهقانی