آزمایشگاه کیف و چمدان

شرکت معیار گستر سیراف در سال ۹۱ موفق به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه کیف و چمدان شد و در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شد. این شرکت فعالیت خود را در زمینه های زیر دنبال می کند :

  • آزمون انواع کیف های چرمی
  • آزمون انواع چمدان

متخصصان آزمایشگاه کیف وچمدان

مدیر فنی : شقایق راه نورد

کارشناس : فاطمه رغبت